ZGRADIMO HIŠO!

Podjetje

Kontakt

EKOART HIŠE d.o.o.

Topole 51

1234 Mengeš

 

Transakcijski račun št.: SI56 3400 0101 0619 114, Banka Sparkasse d.d.

Id št. za DDV: SI14558068

Matična št.: 5635012000

info@ekoart.si

 

direktor in vodja lesene gradnje

Miha Bogataj, univ.dipl.inž.grad.

Tel.: +386 (0)51 343 294

miha.bogataj@ekoart.si

 

vodja statičnega projektiranja

Ciril Bogataj, univ.dipl.inž.grad.

ciril.bogataj@cibos.si

dostop v industrijsko cono Mengeš preko Gorenjske ceste 19

z-duso-crna