ZGRADIMO HIŠO!

Ježevi nosilci

V proizvodnji imamo tehnologijo za izdelavo paličnih konstrukcij, ki omogočajo raznovrstne možnosti uporabe. Majhna poraba lesa za izjemne konstrukcijske lastnosti se s pridom uporabijo pri različnih konstrukcijah, zahtevnih oblikah in večjih razponih.

Ta način omogoča uporabo domačega tehnično sušenega lesa brez lepljenja, kjer lahko ostrešja športnih dvoran, industrijskih ali kmetijskih objektov izvedemo tudi do 25 m razpona brez vmesnih podpor.

Med referencami naj omenimo izvedbo novih naklonskih tribun za sedeže v kulturnem domu v Kamniku in nov plezalni center s 1600 m2 plezalne površine v Ljubljani, kjer so 20 m visoke plezalne stene izvedene povsem iz lesa po sistemu ježevih paličnih nosilcev.

Prednosti ježevih nosilcev:

  • doseganje velikih razponov do 25 m
  • ekonomična rešitev zaradi majhne porabe materiala
  • uporaba domačega slovenskega lesa brez tehnologije lepljenja
  • odprte možnosti pri zahtevnih krožnih ali amorfnih oblikah konstrukcij
  • hitra montaža ostrešij na terenu s prefabriciranimi elementi
  • milimetrska natančnost konstrukcij
  • hitra izdelava